Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 00382214
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 16/04/2004
Дата публікації 22/04/2004
Найменування емітента* Акцiонерне виробничо-комерцiйне товариство вiдкритого типу "Рiвненська кондитерська фабрика"
Юридична адреса* 33001, м.Рiвне, вул.Хмiльна, 30
Керівник* Петрук Валентина Тихонiвна - Голова дирекцiї
Контактна особа* Баришовець Тетяна Володимирiвна - Юристконсульт. Тел: 22-30-08
E-mail* -
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
00382214 16/04/2004 0 Член Спостережної ради Захарук Лiдiя Миколаївна 0.099 -
00382214 16/04/2004 1 Член Спостережної ради Павловська Оксана Осирiвна 0.017 Данi змiни вiдбулися згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.04.2004р. Колодiй А.Я. особисто акцiями товариства не володiє. Посадовi особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.