Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 00382214
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 30/06/2005
Дата публікації 04/07/2005
Найменування емітента* Акцiонерне комерцiйно-виробниче товариство вiдкритого типу "Рiвненська кондитерська фабрика"
Юридична адреса* 33001, м.Рiвне, вул.Хмiльна, 30
Керівник* Петрук Валентина Тихонiвна - Голова дирекцiї
Контактна особа* Петрук Валентина Тихонiвна - Голова дирекцiї. Тел: (0362) 22-23-04
E-mail* вiдсутня
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
00382214 30/06/2005 1 Член дирекцiї Богатко Вiра Iванiвна 0.016 Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Змiни вiдбулися вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв. Протокол №1 Загальних зборiв акцiонерiв АВКТВТ "Рiвненська кондитерська фабрика" вiд 30.06.2005 р.
00382214 30/06/2005 0 Голова ревiзiйної комiсiї Процька Нiна Вiкентiївна 0.13 Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Змiни вiдбулися вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв. Протокол №1 Загальних зборiв акцiонерiв АВКТВТ "Рiвненська кондитерська фабрика" вiд 30.06.2005 р.
00382214 30/06/2005 0 Член дирекцiї Майданчук Зiнаїда Iванiвна 0.116 Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Змiни вiдбулися вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв. Протокол №1 Загальних зборiв акцiонерiв АВКТВТ "Рiвненська кондитерська фабрика" вiд 30.06.2005 р.
00382214 30/06/2005 1 Член дирекцiї Богатко Вiра Iванiвна 0.016 Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Змiни вiдбулися вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв. Протокол №1 Загальних зборiв акцiонерiв АВКТВТ "Рiвненська кондитерська фабрика" вiд 30.06.2005 р.
00382214 30/06/2005 0 Голова ревiзiйної комiсiї Процька Нiна Вiкентiївна 0.13 Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Змiни вiдбулися вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв. Протокол №1 Загальних зборiв акцiонерiв АВКТВТ "Рiвненська кондитерська фабрика" вiд 30.06.2005 р.
00382214 30/06/2005 0 Член дирекцiї Майданчук Зiнаїда Iванiвна 0.116 Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Змiни вiдбулися вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв. Протокол №1 Загальних зборiв акцiонерiв АВКТВТ "Рiвненська кондитерська фабрика" вiд 30.06.2005 р.