Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 00382214
Тип інформації Прийняття рішення про емісію цінних паперів, що перевищує 50% статутного капіталу або суми основних
Дата виникнення 30/06/2005
Дата публікації 05/07/2005
Найменування емітента* Акцiонерне комерцiйно-виробниче товариство вiдкритого типу "Рiвненська кондитерська фабрика"
Юридична адреса* 33001, м.Рiвне, вул.Хмiльна, 30
Керівник* Петрук Валентина Тихонiвна - Голова дирекцiї
Контактна особа* Петрук Валентина Тихонiвна - Голова дирекцiї. Тел: (0362) 22-23-04
E-mail* вiдсутня
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Дата прийняття рішення про емісію цінних паперів Вид цінних паперів Обсяг випуску (тис. грн.) Форма випуску Умови випуску та обігу Обсяг випуску від статутного капіталу (%) Обсяг випуску від суми вартості основних та оборотних коштів на початок звітного року (%) Примітки
30/06/2005 11 2983500 1 Збiльшення статутного фонду здiйснюється за рахунок грошових коштiв. Пiдпискана акцiї здiйснюється в два етапи. Акцiонери мають рiвне переважне право на придбання акцiй пропорцiйно їх частцi в статутному фондi. 64.644 20.86 Рiшення прийнято на загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 30.06.2005 р. протокол №1 вiд 30.06.2005