Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 16.05.2007
Дата публікації 18.05.2007 19:01:00
Найменування емітента* Акцiонерне виробничо-комерцiйне товариство вiдкритого типу "Рiвненська кондитерська фабрика"
Юридична адреса* вул. Хмiльна, 30, м. Рівне, Україна, 33000
Керівник* Петрук Валентина Тихонiвна - Голова дирекцiї. Тел: 0362636127
E-mail* rivnekodyter@cisrv.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа Член спостережної ради Павловська Оксана Осипівна ( паспорт СР 263853 19.08.1997 Рівненським МУ УМВСУ в Рівненській обл.), володіє 0% статутного капіталу емітента, Звільнено 16.05.2007. Зміни відбулися згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 16.05.2007р.) Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями товариства не володіє. Особа на даній посаді перебувала 3 роки.

Посадова особа Член спостережної ради Примак Ріїса Іванівна ( паспорт СР 137388 23.01.1998 Рівненським МУ УМВСУ в Рівненській обл.), володіє 0,033% статутного капіталу емітента, Призначено 16.05.2007. Зміни відбулися згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 16.05.2007р.) Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа призначена строком на 2 р. Попереднє місце роботи - АВКТВТ "Рівненська кондитерська фабрика", технолог цукеркового цеху. Пакет акцій - 2 шт.

Посадова особа Член спостережної ради Євтушенко Михайло Володимирович ( паспорт СН 069409 18.08.1995 Ватутінським РВ МУ УМВСУ в м. Києві), володіє 0,166% статутного капіталу емітента, Звільнено 16.05.2007. Зміни відбулися згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 16.05.2007р.) Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа на даній посаді перебувала 3 роки.

Посадова особа Член спостережної ради Самохвалова Ніна Петрівна ( паспорт СР 630486 27.10.1999 Рівненським МУ УМВС України В Рівненській обл.), володіє 0,1% статутного капіталу емітента, Призначено 16.05.2007. Зміни відбулися згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 16.05.2007р.) Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа призначена строком на 2 р. Попереднє місце роботи - АВКТВТ "Рівненська кондитерська фабрика", ст. майстер цукеркового цеху. Пакет акцій - 6 шт.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова дирекцiї Петрук Валентина Тихонiвна