Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 16.04.2009
Дата публікації 17.04.2009 19:01:00
Найменування емітента* Акцiонерне виробничо-комерцiйне товариство вiдкритого типу "Рiвненська кондитерська фабрика"
Юридична адреса* вул. Хмiльна, 30, м. Рівне, Україна, 33000
Керівник* Петрук Валентина Тихонiвна - Голова дирекцiї. Тел: 0362636127
E-mail* rivnekodyter@cisrv.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Зміни відбулися згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 16.04.2009р.) Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадові особи не мають.
Посадова особа Член спостережної ради Семенюк Ігор Петрович (паспорт СР 373092 18.03.1998 Рівненським МУ УМВС України В Рівненській обл.), володіє 0,1326% статутного капіталу емітента, призначено 16.04.2009. Призначено строком на 4 роки. Попереднє місце роботи - директор ТОВ "Гарур". Володіє акціями в кількості- 4 шт.
Посадова особа Член спостережної ради Самохвалова Ніна Петрівна (паспорт СР 630486 27.10.1999 Рівненським МУ УМВС України В Рівненській обл.), володіє 0,0995% статутного капіталу емітента, звільнено 16.04.2009. Термін перебування на посаді-4роки. Володіє акціями в кількості - 6шт.
Посадова особа Член дирекції Кузик Олександр Іванович (паспорт СР 982963 17.11.2003 Рівненським МУ УМВС України В Рівненській обл.), володіє 0,6133% статутного капіталу емітента, звільнено 16.04.2009. Термін перебування на посаді-4роки. Володіє акціями в кількості 37шт.
Посадова особа Член дирекції Туз Микола Михайлович (паспорт СР 179387 13.02.1997 Дубнівським МРВ УМВС України В Рівненській обл.), призначено 16.04.2009. Призначено строком на 4 роки. Попереднє місце роботи - АВКАВТ "Рівненська кондитерська фабрика", заст. головного інженера. Акціями товариства не володіє.
Посадова особа Член дирекції Колодій Алла Якимівна (паспорт СР 158098 17.02.1997 Рівненським МУ УМВС України В Рівненській обл.), звільнено 16.04.2009. Термін перебування на посаді-4роки. Акціями товариства не володіє.
Посадова особа Член дирекції Дмитришина Олена Володимирівна (паспорт СР 40753 17.04.1998 Здолбунівським РВ УМВС України В Рівненській обл.), призначено 16.04.2009. Призначено строком на 4 роки. Попереднє місце роботи - АВКАВТ "Рівненська кондитерська фабрика", диспечер виробництва. Акціями товариства не володіє.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова дирекцiї Петрук Валентина Тихонiвна