Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Спростування
Дата здійснення дії: 11.05.2017
Дата публікації 11.05.2017 12:23:56
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Рiвненська кондитерська фабрика"
Юридична адреса* вул. Хмiльна, 30, м. Рівне, Україна, 33000
Керівник* Петрук Валентина Тихонiвна - Голова дирекцiї. Тел: 0362636127
E-mail* tav2@eko.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПАТ "Рівненська кондитерська фабрика" повідомляє, що інформація «Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів», яка була розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії о 17:19:32 27.04.2017р., внаслідок технічного збою містить наступні помилки: у першому пункті вказано не точну вартість активів, а саме - Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рік - 11657 тис. грн., правильним слід вважати - Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк - 14999 тис. грн.; а також зазначено не точний відсоток - Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 456.6%, правильним слід вважати - Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 353.3%
У зв’язку з вищезазначеним, помилкова (недостовірна) інформація спростовується. Виправлена (достовірна) інформація розміщена в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів о 12:07:36 11.05.2017 р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова дирекцiї Петрук Валентина Тихонiвна