Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 11.11.2013
Дата публікації 12.11.2013 19:00:19
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Рiвненська кондитерська фабрика"
Юридична адреса* вул. Хмiльна, 30, м. Рівне, Україна, 33000
Керівник* Петрук Валентина Тихонiвна - Голова дирекцiї. Тел: 0362636127
E-mail* rivnekodyter@cisrv.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
В складі посадових осіб ПАТ "Рівненська кондитерська фабрика" відбулися наступні зміни:

Звільнено:
Рішення про звільнення прийнято Головою дирекції (Наказ № 191-к від 23.10.13р.) 24.10.2013 р.
Звільнення посадової особи виконано у зв'язку з заявою Головного бухгалтера про звільнення за згодою сторін.
Посадова особа Знаковська Наталя Миколаївна (Паспорт: серія СР номер 556068 виданий 11.03.1999 р. Рівненським МУ УМВС України в Рівненській обл.), яка обіймала посаду Головного бухгалтера, звільнена.
Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік 3 місяці.
Призначено:
Наказом Голови дирекції №206-К від 11.11.2013р. призначено на посаду головного бухгалтера Черначук Тетяну Дмитрівну, паспорт серія СР № 762624, виданий Гощанським РВУМВС України в Рівненській області 22.03.2001р. Призначена на вакантну посаду.Частка, якою володіє у статутному капіталі емітента – 0%. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Призначено на невизначений строк. Попередні посади - головний бухгалтер. Розмір пакета акцій емітента – 0%.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова дирекцiї Петрук Валентина Тихонiвна