Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 24.10.2013
Дата публікації 07.11.2013 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Рiвненська кондитерська фабрика"
Юридична адреса* вул. Хмiльна, 30, м. Рівне, Україна, 33000
Керівник* Петрук Валентина Тихонiвна - Голова дирекцiї. Тел: 0362636127
E-mail* rivnekodyter@cisrv.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа Головний бухгалтер Знатковська Наталія Миколаївна (паспорт серії СР №556068, виданий 11.03.1999 Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області) звільнена з посади 24.10.2013; частка у статутному капіталі емітента, належна особі - 0%; на посаді особа перебувала 1рік 3 місяці; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про звільнення - Дирекція, причина прийняття цього рішення: згідно наказу по підприємству №191-к від 23.10. 2013 року. Замість звільненої посадової особи нікого не призначено.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова дирекцiї Петрук Валентина Тихонiвна