Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 31.05.2012
Дата публікації 28.05.2013 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Рiвненська кондитерська фабрика"
Юридична адреса* вул. Хмiльна, 30, м. Рівне, Україна, 33000
Керівник* Петрук Валентина Тихонiвна - Голова дирекцiї. Тел: 0362636127
E-mail* rivnekodyter@cisrv.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа Головний бухгалтер Волинець Ольга Миколаївна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) звільнена з посади 31.05.2012; акціями емітента не володіє; на посаді особа перебувала 17років; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про звільнення - Дирекція, причина прийняття цього рішення: Наказ №75-к від 31.05.2012р.; підстави: Заява. Замість звільненої посадової особи нікого не призначено.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова дирекцiї Петрук Валентина Тихонiвна