Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 28.05.2012
Дата публікації 28.05.2013 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Рiвненська кондитерська фабрика"
Юридична адреса* вул. Хмiльна, 30, м. Рівне, Україна, 33000
Керівник* Петрук Валентина Тихонiвна - Голова дирекцiї. Тел: 0362636127
E-mail* rivnekodyter@cisrv.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Зміни відбулися згідно рішення Наглядової Ради від 28.05.2012р. Посадові особи непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не мають, акціями товариства не володіють, фізичні особи не надали згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа Голова Наглядової ради Ключка Оксана Вікторівна призначена на посаду 28.05.2012; посади, які особа обіймала протягом своєї діяльності: Головний економіст ДПФ "Екотехніка-М"; Строк, на який призначено особу: 3роки.
Посадова особа Член дирекцiї Петрук Ігор Святославович звільнена з посади 28.05.2012; на посаді особа перебувала 3 роки;
Посадова особа Член дирекцiї Волинець Ольга Миколаївна звільнена з посади 28.05.2012; на посаді особа перебувала 6років;
Посадова особа Член дирекцiї Дмитришина Олена Володимирівна звільнена з посади 28.05.2012; на посаді особа перебувала 3 роки;
Посадова особа Член дирекцiї Галагуз Іванна Миколаївна призначена на посаду 28.05.2012; посади, які особа обіймала протягом своєї діяльності: Бухгалтер ПАТ "Рівненська кондфабрика"; Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Посадова особа Член дирекцiї Капраль Віктор Дмитрович призначена на посаду 28.05.2012; посади, які особа обіймала протягом своєї діяльності: Головний інженер ПАТ "Рівненська кондфабрика"; Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Посадова особа Член дирекцiї Палійчук Галина Онуфріївна призначена на посаду 28.05.2012; посади, які особа обіймала протягом своєї діяльності: Начальник цеху ПАТ "Рівненська кондфабрика"; Строк, на який призначено особу: 3 роки.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова дирекцiї Петрук Валентина Тихонiвна