Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 27.04.2012
Дата публікації 18.05.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Рiвненська кондитерська фабрика"
Юридична адреса* вул. Хмiльна, 30, м. Рівне, Україна, 33000
Керівник* Петрук Валентина Тихонiвна - Голова дирекцiї. Тел: 0362636127
E-mail* rivnekodyter@cisrv.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Зміни відбулися згідно рішення загальних зборів акціонерів від 27.04.2012р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадоові особи не мають. Посадові особи не дали згоди на розголошення паспортних даних.


Посадова особа Член наглядової ради Мудренко Сергій Миколайович, володіє 0,1823% статутного капіталу емітента, звільнено 27.04.2012. Термін перебування на посаді-13 років.

Посадова особа Член наглядової ради Крук Леонід Михайлович, володіє 0,1658% статутного капіталу емітента, звільнено 27.04.2012. Термін перебування на посаді-3 роки.

Посадова особа Член наглядової ради Примак Лариса Іванівна, володіє 0,0331% статутного капіталу емітента, звільнено 27.04.2012. Термін перебування на посаді-3 роки.

Посадова особа Член наглядової ради Семенюк Ігор Петрович, володіє 0,1326% статутного капіталу емітента, звільнено 27.04.2012. Термін перебування на посаді-3 роки.

Посадова особа Голова наглядової ради Ппроскура Сергій Михайлович, володіє 0,0332% статутного капіталу емітента, звільнено 27.04.2012. Термін перебування на посаді-3 роки.

Посадова особа Голова ревізійної комісії Висоцька Тетяна Анатоліївна, володіє 65,5064% статутного капіталу емітента, звільнено 27.04.2012. Термін перебування на посаді-13 років.

Посадова особа Член ревізійної комісії Ригалов Андрій Вікторович, володіє 0,2652% статутного капіталу емітента, звільнено 27.04.2012. Термін перебування на посаді-13 років.

Посадова особа Член ревізійної комісії Лінник Галина Володимирівна, володіє 0,0829% статутного капіталу емітента, звільнено 27.04.2012. Термін перебування на посаді-3 роки.

Посадова особа Член наглядової ради Висоцька Тетяна Анатоліївна, володіє 65,5064% статутного капіталу емітента, призначено 27.04.2012. Призначено строком на 3 роки. Посади, які займала посадова особа: голова ревізійної комісії ПАТ "Рівненська кондитерська фабрика", консультант з зовнішньоекономічної діяльності ДПФ "Екотехніка-М".

Посадова особа Член наглядової ради Ключка Оксана Вікторівна, призначено 27.04.2012. Призначено строком на 3 роки. Акціями товариства не володіє. Посади, які займала посадова особа: головний економіст ДПФ "Екотехніка-М".

Посадова особа Член наглядової ради Петрук Ігор Святославович, призначено 27.04.2012. Призначено строком на 3 роки. Посади, які займала посадова особа: заступник голови дирекції ПАТ "Рівненська кондитерська фабрика". Акціями товариства не володіє.

Посадова особа Член наглядової ради Семенюк Ігор Петрович, призначено 27.04.2012. Призначено строком на 3 роки. Посади, які займала посадова особа: директор ТОВ "Магур".

Посадова особа Член наглядової ради Шевчук Тамара Миколаївна, призначено 27.04.2012. Призначено строком на 3 роки. Посади, які займала посадова особа: фінансовий директор ДПФ "Екотехніка-М". Акціями товариства не володіє.

Посадова особа Член ревізійної комісії Бурда Ольга Іванівна, призначено 27.04.2012. Призначено строком на 3 роки. Посади, які займала посадова особа: заступник головного бухгалтера ПАТ "Рівненська кондитерська фабрика". Акціями товариства не володіє.

Посадова особа Член ревізійної комісії Усова Людмила Іванівна, призначено 27.04.2012. Призначено строком на 3 роки. Посади, які займала посадова особа: начальник відділу продаж ДПФ "Екотехніка-К". Акціями товариства не володіє.

Посадова особа Голова ревізійної комісії Романенко Ірина Михайлівна, Призначено 27.04.2012. Призначено строком на 3 роки. Посади, які займала посадова особа: бухгалтер-експерт ДПФ "Екотехніка-М". Акціями товариства не володіє.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова дирекцiї Петрук Валентина Тихонiвна