Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 27.04.2012
Дата публікації 28.04.2012 18:13:34
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Рiвненська кондитерська фабрика"
Юридична адреса* вул. Хмiльна, 30, м. Рівне, Україна, 33000
Керівник* Петрук Валентина Тихонiвна - Голова дирекцiї. Тел: 0362636127
E-mail* rivnekodyter@cisrv.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента – Публічного акціонерного товариства "Рівненська кондитерська фабрика"

Дата та підстави прийняття рішення загальними зборами емітента Зміни (призначено або звільнено) Посада * Прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи Володіє часткою у статутному капіталі емітенту
27.04.2012р.
Згідно п.9.2.2.16. Статуту товариства Призначено на строк 3 роки до 26.04.2015р. Член наглядової ради Висоцька Тетяна Анатоліївна Згоди на зазначення не надано 65,50640%
27.04.2012р.
Згідно п.9.2.2.16. Статуту товариства Призначено на строк 3 роки до 26.04.2015р. Член наглядової ради Ключка Оксана Вікторівна
Згоди на зазначення не надано Не володіє
27.04.2012р.
Згідно п.9.2.2.16. Статуту товариства Призначено на строк 3 роки до 26.04.2015р. Член наглядової ради Петрук Ігор Святославович
Згоди на зазначення не надано Не володіє
27.04.2012р.
Згідно п.9.2.2.16. Статуту товариства Призначено на строк 3 роки до 26.04.2015р. Член наглядової ради Семенюк Ігор Петрович
Згоди на зазначення не надано 0,13260%
27.04.2012р.
Згідно п.9.2.2.16. Статуту товариства Призначено на строк 3 роки до 26.04.2015р. Член наглядової ради Шевчук Тамара Миколаївна
Згоди на зазначення не надано Не володіє
27.04.2012р.
Згідно п.9.2.2.18. Статуту товариства Призначено на строк 3 роки до 26.04.2015р. Член ревізійної комісії Волинець Ольга Миколаївна
Згоди на зазначення не надано 0,01660%
27.04.2012р.
Згідно п.9.2.2.18. Статуту товариства Призначено на строк 3 роки до 26.04.2015р. Член ревізійної комісії Капраль Віктор Дмитрович
Згоди на зазначення не надано Не володіє
27.04.2012р.
Згідно п.9.2.2.18. Статуту товариства Призначено на строк 3 роки до 26.04.2015р. Голова ревізійної комісії Романенко Ірина Михайлівна
Згоди на зазначення не надано Не володіє
27.04.2012р.
Згідно п.12.1.2. Статуту товариства Звільнено з 27.04.2012р. Голова ревізійної комісії Висоцька Тетяна Анатоліївна
Згоди на зазначення не надано 65,50640%
27.04.2012р.
Згідно п.10.3.1. Статуту товариства Звільнено 27.04.2012р. Голова наглядової ради Проскура Сергій Михайлович Згоди на зазначення не надано 0,03320%
27.04.2012р.
Згідно п.10.3.1. Статуту товариства Звільнено
27.04.2012р. Член наглядової ради Семенюк Ігор Петрович Згоди на зазначення не надано 0,13260%
27.04.2012р.
Згідно п.10.3.1. Статуту товариства Звільнено
27.04.2012р. Член наглядової ради Примак Раїса Іванівна Згоди на зазначення не надано 0,03310%
27.04.2012р.
Згідно п.10.3.1. Статуту товариства Звільнено
27.04.2012р. Член наглядової ради Крук Леонід Михайлович Згоди на зазначення не надано 0,16580%
27.04.2012р.
Згідно п.10.3.1. Статуту товариства Звільнено
27.04.2012р. Член наглядової ради Мудренко Сергій Миколайович Згоди на зазначення не надано 0,18230%

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова дирекцiї Петрук Валентина Тихонiвна