Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 06.08.2010
Дата публікації 09.08.2010 19:01:00
Найменування емітента* Акцiонерне виробничо-комерцiйне товариство вiдкритого типу "Рiвненська кондитерська фабрика"
Юридична адреса* вул. Хмiльна, 30, м. Рівне, Україна, 33000
Керівник* Петрук Валентина Тихонiвна - Голова дирекцiї. Тел: 0362636127
E-mail* rivnekodyter@cisrv.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Зміни відбулися згідно рішення загальних зборів акціонерів від 06.08.2010р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадові особи не мають. Акціями товариства не володіють. Посадова особа Член дирекції Туз Микола Михайлович (паспорт СР 179387 13.02.1997 Дубнівським МРВ УМВС України В Рівненській обл.), звільнено 06.08.2010. Термін перебування на посаді-6 місяців. Посадова особа Член дирекції Петрук Ігор Святославович (паспорт МЮ 010019 02.06.2004 Рівненським МВ УМВС України В Рівненській обл.), призначено 06.08.2010. Призначено строком на 5 років. Попереднє місце роботи - служба СБУ.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова дирекцiї Петрук Валентина Тихонiвна