Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  28.04.2021 22:19:02
Дата здійснення дії: 28.04.2021
Вид інформації:  Спростування
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Рівненська кондитерська фабрика"
Код за ЄДРПОУ:  00382214
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА", (iдентифiкацiйний код юридичної особи 00382214 ) (надалі — Товариство, Емітент, ПРАТ "РІВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА"), у відповідності до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013р. (надалі — Положення) повідомляє про факт оприлюднення недостовірної Інформації.

               28 квітня 2021 року Товариством було виявлено технічну помилку зумовлену людським фактором в Особливій інформація емітента (час оприлюднення – 17 год 57 хв) “Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій; значного контрольного пакета акцій; домінуючого контрольного пакета акцій “ (дата розміщення на власному веб-сайті, у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та подання до НКЦПФР — 28.04.2021 року), а саме:

               Дата, на яку складено інформацію - Дата отримання емітентом інформації від Центрального депозитарію цінних паперів, або дата отримання емітентом інформації від особи (осіб) відповідно до статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», зазначено 26.04.2021 року, замість 27.04.2021 року. Відповідна помилка припущена у самій формі та по тексту відповідної  Особливої інформації емітента.

               Розкриття виправленої Особливої інформації буде здійснено Товариством шляхом  розміщення на власному веб-сайті, у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та подання до НКЦПФР — 28.04.2021 року.

               Про виявлення недостовірної Особливої інформації та розкриття виправленої Особливої інформації Товариство повідомляє акціонерів шляхом оприлюднення відповідного повідомлення на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР  28.04.2021 року.

               Одночасно з розкриттям виправленої Особливої інформації Товариство повідомляє НКЦПФР цим листом про відповідний факт оприлюднення недостовірної інформації