Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  30.11.2020 17:13:01
Дата здійснення дії: 08.09.2020
Вид інформації:  Спростування
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Рівненська кондитерська фабрика"
Код за ЄДРПОУ:  00382214
Текст повідомлення: 

30.11.2020 року Емітентом було самостійно виявлено технічну помилку в розміщенні особливої інформації «Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів», яка була оприлюднена шляхом розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 09.09.2020 року. Замість показника “Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 31 739 тис. грн” помилково повторно було розміщено інформацію « Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 23 834 тис. грн”

Тому особливу інформацію «Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів», я, розміщену в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 09.09.2020 року о 21:39:02 вважати помилковою. Особливу інформацію емітента «Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів» в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному сайті емітента було розміщено 30.11.2020 року.