Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  27.11.2020 16:29:01
Дата здійснення дії: 08.09.2020
Вид інформації:  Спростування
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Рівненська кондитерська фабрика"
Код за ЄДРПОУ:  00382214
Текст повідомлення: 

27.11.2020 року Емітентом було самостійно виявлено технічну помилку в розміщенні особливої інформації «Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів», яка була оприлюднена шляхом розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 09.09.2020 року. Замість показника “Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 31 739 тис. грн” помилково  було розміщено інформацію « Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 23 834 тис. грн”

Тому особливу інформацію «Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів», розміщену в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 09.09.2020 року о 22:15:02 вважати помилковою. Особливу інформацію емітента «Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів» в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному сайті емітента було розміщено 27.11.2020 року.