Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Рiвненська кондитерська фабрика"
код за ЄДРПОУ 00382214
2003 рік, на кінець року
Основні відомості про емітента

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження та засоби зв’язку емітента
Повне найменуванняВiдкрите акцiонерне товариство "Рiвненська кондитерська фабрика"
Скорочене найменуванняВАТ "Рiвненська кондитерська фабрика"
Організаційно-правова формаВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Код за ЄДРПОУ00382214
Код території за КОАТУУ5610100000
Територія (область)Рiвненська область
Район-
Поштовий індекс33000
Населений пунктРiвне
Вулиця, будинокХмiльна, 30
Міжміський код та телефон0362 22-23-04
Факс22-41-27
E-mailд/в
WWW-адресад/в

Інформація про державну реєстрацію емітента
Номер свідоцтва2711
Дата видачі1998-02-20 00:00:00
Орган, що видав свідоцтвоРiвненський мiський виконавчий комiтет
Зареєстрований статутний капітал (грн.)4.61524e+06

Банківські установи, що обслуговують емітента
Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахункомФ КБ "Приватбанк"
МФО банку333391
Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахункомд/в
МФО банкуд/в

Основні види діяльності
Код за ЗКГНГВид діяльності
18114Роздрiбна торгiвля кондитерськими виробами

Код за КВЕДВид діяльності
52.24.2Роздрiбна торгiвля кондитерськими виробами

Інформація про власників іменних цінних паперів емітента
Кількість акціонерів (засновників) – юридичних осіб
Частка акцій, які належать юридичним особам, від їх загальної кількості (%)
Кількість акціонерів (засновників) – фізичних осіб
Частка акцій, які належать фізичним особам, від їх загальної кількості (%)
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)
у тому числі: 
  - сертифікатів акцій
  - сертифікатів облігацій
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук)
у тому числі: 
  - сертифікатів акцій
  - сертифікатів облігацій

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб)
Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб)
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб)
Фонд оплати праці — всього (тис.грн.)

Інформація про останню за часом публікацію звіту емітента
Найменування друкованного органу
Передплатний індекс
Тираж
Дата публікації звіту

Інформація про загальні збори акціонерів (для ВАТ)
Вид загальних зборівчерговіпозачергові
x
Місце проведення
Дата проведення
Кворум зборів (%)
Питання порядку денного:

Інформація про дивіденди
Дата закриття реєстру для виплати дивідендів (якщо вони будуть виплачуватись)
Дата початку виплати дивідендів
Дата закінчення виплати дивідендів