Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Рiвненська кондитерська фабрика"
код за ЄДРПОУ 00382214
2003 рік, на кінець року

Титульний аркуш звіту

Звіт затверджую:

Голова дирекцiї       Петрук Валентина Тихонiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові керівника)

М.П.

Дата 22.06.2004  


Контактна особа з питань складеної інформації:
 
Посада, підрозділ головний бухгалтер
Прізвище, ім'я, по батькові Волинець Ольга Миколаївна
Міжміський код, телефон, факс 0362 63-61-27, 22-43-67
E-mail д/в

Річний звіт відкритого акціонерного товариства (ВАТ)
 

Складено на 31.12.2004  
  (дата)  

Емітент Вiдкрите акцiонерне товариство "Рiвненська кондитерська фабрика"

  Звіт прийнято:        
    (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові працівника Комісії)

Дата прийняття
попереднього звіту
  Дата прийняття звіту  
Попередній звіт
зареєстровано за номером
  Реєстраційний номер  
    Примітки