Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Рiвненська кондитерська фабрика"
код за ЄДРПОУ 00382214
2003 рік, на кінець року

Супровідний лист до звіту

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринкуВiдкрите акцiонерне товариство "Рiвненська кондитерська фабрика"   00382214
(найменування емітента)   (код за ЄДРПОУ)


Цим листом засвідчуємо, що звіт за 2003 рік, в електронній та паперовій формах, що додаються, належним чином заповнений; відомості, зазначені в ньому, відповідають дійсності.

Дата друку звіту: 22.06.2004  

Голова дирекцiї       Петрук Валентина Тихонiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові керівника)

М.П.

Дата: 22.06.2004