Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Рiвненська кондитерська фабрика"
код за ЄДРПОУ 00382214
2003 рік, на кінець року


Інформація про посадових осіб емітента

№ з/п Посада Прізвище, ім’я, по батькові Рік народ-ження Освіта Стаж керівної роботи (років) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Примітки
1 Голова дирекцiї Петрук Валентина Тихонiвна 1945 вища, Київський технологiчний iнститут, 1973, iнженер 19 ВАТ "Рiвнекондфабрика", директор Посадовi особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
2 Член дирекцiї Кузик Олександр Iванович 1949 вища, Київський технологiчний iнститут, 1971, iнженер-механiк 26 ВАТ "Рiвнекондфабрика", головний iнженер Посадовi особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
3 Член дирекцiї, Житомирський технiкум землевпорядкування, 1973 Волинець Ольга Миколаївна 1955 середня спецiальна 14 ВАТ "Рiвнекондфабрика", головний бухгалтер Посадовi особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
4 Член дирекцiї Майданчук Зiнаїда Iванiвна 1958 вища, КПI, 1980 2 ВАТ "Рiвнекондфабрика", старший майстер Посадовi особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
5 Голова спостережної ради Проскура Сергiй Михайлович 1960 вища, КПI, 1984 16 ЗАТ "Екотехнiка", генеральний директор Посадовi особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
6 Член спостережної ради Мудренко Сергiй Миколайович 1951 вища, КПI, 1978 13 ДПФ "Екотехнiка-М", виконавчий директор Посадовi особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
7 Член спостережної ради Євтушенко Михайло Володимирович 1967 вища, КПI, незакiнчена вища 9 ДПФ "Екотехнiка-М", директор Посадовi особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
8 Член дирекцiї Кухарчук Наталiя Андрiївна 1951 вища, Київський технологiчний iнститут, 1978 3 ВАТ "Рiвнекондфабрика", зам. директора по виробництву. Посадовi особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
9 Голова ревiзiйної комiсiї, Київський технологiчний iнститут, 1973 Токарєва Людмила Василiвна 1956 вища 5 ВАТ "Рiвнекондфабрика", зам. директора по виробництву Посадовi особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
10 Член спостережної ради Захарук Лiдiя Миколаївна 1956 вища, УIIВГ, 1990, економiка i органiзацiя водного гос-тва. 9 ВАТ "Рiвнекондфабрика, начальник лабораторiї Посадовi особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
11 Член спостережної ради, Київський технологiчний iнститут, 1981 Крук Леонiд Михайлович 1954 вища 1 ВАТ "Рiвнекондфабрика", головний механiк Посадовi особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.