Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Рiвненська кондитерська фабрика"
код за ЄДРПОУ 00382214
2003 рік, на кінець року


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада П.І.Б. посадової особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій, штук Від загальної кількості акцій, % Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника приві-лейовані іменні приві-лейовані на пред'явника
Голова дирекцiї Петрук Валентина Тихонiвна 1997-03-18 00:00:00 154 2.553 154 0 0 0
Член дирекцiї Кузик Олександр Iванович 1997-03-18 00:00:00 37 0.613 37 0 0 0
Член дирекцiї Волинець Ольга Миколаївна 1998-05-21 00:00:00 1 0.017 1 0 0 0
Член спостережної ради Мудренко Сергiй Миколайович 1999-04-26 00:00:00 11 0.182 11 0 0 0
Член спостережної ради Євтушенко Михайло Володимирович 1999-04-21 00:00:00 10 0.166 10 0 0 0
Член дирекцiї Кухарчук Наталiя Андрiївна 2000-08-30 00:00:00 2 0.03 2 0 0 0
Голова спостережної ради Проскура Сергiй Михайлович 1999-04-22 00:00:00 5 0.08 5 0 0 0
Член спостережної ради Захарук Лiдiя Миколаївна 2000-06-30 00:00:00 6 0.099 6 0 0 0
Член спостережної ради Крук Леонiд Михайлович 1997-03-18 00:00:00 10 0.166 10 0 0 0