Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Рiвненська кондитерська фабрика"
код за ЄДРПОУ 00382214
2003 рік, на кінець року


Інформація про істотні факти, що траплялися протягом року

Дата реєстрації повідомленняСтислий опис
2003-07-01 00:00:00 Iнформацiя про прийняття рiшення про емiсiю цiнних паперiв, що перевищує 50% статутного капiталу.
2003-07-01 00:00:00 Iнформацiя про прийняття рiшення про викуп власних акцiй
2003-07-01 00:00:00 Iнформацiя про змiни в персональному складi