Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Рiвненська кондитерська фабрика"
код за ЄДРПОУ 00382214
2003 рік, на кінець року

Інформація про основні засоби емітента
(за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1.Виробничого призначення: 0.9
- будівлі та споруди 2505 2286.5 96.2 161.9 2601.2 2448.4
- машини та обладнання 1486 1366.8 999 676.1 2485 2042.9
- транспортні засоби 85 31.8 117.2 59.6 202.2 91.4
- інші 78.9 86.7 6.8 78.9 93.5
2.Невиробничого призначення:
- будівлі та споруди
- машини та обладнання
- транспортні засоби 0.2 0.2
- інші 0.9 2.7 0.9 2.7
Усього 4155.8 3774.5 1212.4 904.6 5368.2 4679.1
Пояснення: д/в