Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Рiвненська кондитерська фабрика"
код за ЄДРПОУ 00382214
2003 рік, на кінець року


Основні фактори, що впливають на діяльність емітента

Група факторів Опис проблем Ступінь впливу на діяльність емітента Які зміни, що прогнозуються, мають вплинути на підприємство
незначний вплив середній вплив значний вплив
Політичні д/в д/н д/н д/н д/в
Фінансово-економічні Великi податки x Прийняття податкового кодексу
Виробничо-технологічні Знос основних засобiв x Оновлення основних засобiв
Соціальні Несплатоспроможнiсть споживачiв x Рiст доходiв населення
Екологічні д/в д/н д/н д/н д/в
Примітки: д/в