Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Рiвненська кондитерська фабрика"
код за ЄДРПОУ 00382214
2003 рік, на кінець року


Інформація про юридичних осіб,
послугами яких користується емітент

Тип юридичної особи, послугами якої користується емітентЮридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
НайменуванняТОВ Думкам-Реєстр
Організаційно-правова формаТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Код за ЄДРПОУ23305133
Код території за КОАТУУ5610100000
Територія (область)Рiвненська область
Район-
Поштовий індекс33001
Населений пунктм.Рiвне
Вулиця, будиноквул.Дубенська, 37
Міжміський код та телефон0362 22-21-83
Факсд/в
E-mailд/в
WWW-адресад/в
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльності558237
Дата видачі ліцензії (дозволу)2002-12-26 00:00:00
Державний орган, що видав ліцензіюДКЦПФР

Тип юридичної особи, послугами якої користується емітентАудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
НайменуванняАФ "Нива-Аудит"
Організаційно-правова формаТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Код за ЄДРПОУ21095329
Код території за КОАТУУ5610100000
Територія (область)Рiвненська область
Район-
Поштовий індекс33013
Населений пунктм.Рiвне
Вулиця, будиноквул.Кавувзька, 7
Міжміський код та телефон0362 26-24-69
Факс26-24-69
E-mailд/в
WWW-адресад/в
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльності0146
Дата видачі ліцензії (дозволу)2001-01-26 00:00:00
Державний орган, що видав ліцензіюАудиторська палата україни