Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Рiвненська кондитерська фабрика"
код за ЄДРПОУ 00382214
2003 рік, на кінець року


Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата реєстрації емісії Номер свідоцтва про реєстрацію емісії Найменування органу, що зареєстрував емісію Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма випуску Сума випуску за номіналом (грн.) Найменування товару (послуги), під який здійснено емісію Дата погашення облігацій
д/в д/в 0 0 0 0 д/в
 
Примітки: Товариство цiльових облiгацiй не випускало